Obchodní podmínky a pravidla

1. Všeobecně

Veškeré zde prodávané zboží rozhodně NENÍ nové, a proto všichni nakupující musí počítat s opotřebením, které odpovídá předchozímu užívání věci. Stav předmětů se snažíme pravdivě zhodnotit, popsat v popisku zboží a nabídnout i potřebnou fotodokumentaci předmětu. Na vyžádání jsme ochotni dodat detailnější fotodokumentaci konkrétního předmětu.

Cena zboží je stanovena s ohledem na stav zboží včetně DPH. Uváděné ceny zboží jsou závazné a po přičtení poplatků za dopravné/poštovné (popřípadě jiných např. bankovních poplatků) konečné. Nejsme plátci DPH.

Obchodní podmínky jsou pro prodávajícího i pro kupujícího závazné a obě strany se jimi budou řídit.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se s obchodními podmínkami vyhlášené prodávajícím seznámil a souhlasí s nimi.

2. Hodnocení předmětů:

Všechny knihy jsou staré a nesou stopy užívání, v některých případech tak nemusí být u prodávaného předmětu uvedeno. Je li v knize vepsáno úhledné věnování (perem), kódy a ceny z antikvariátů/obchodů(obyčejnou tužkou), nebo jsou na vybraných listech razítka organizací (případně majitelů), které výrazně nezasahují do textu, nebereme tyto věci jako vadu. Na nevzhledné vpisy a poznámky v knize upozorníme v popisu produktu, tak jako na zásadní vady nabízeného titulu (viz. sekce "Více informací" u každé položky v našem internetovém antikvariátu Knihovous). Stav knih je posuzován individuálně s ohledem na jejich stáří.

Zachovalá
Kniha s drobnými designovými vadami způsobené lehkým užíváním.

Pěkná
Kniha s minimálně otlučenými rohy, listy minimálně ohmatané/zažloutlé. Přebal knihy může nést větší stopy po používání, nikoli však stopy hrubého zacházení.

Dobrá
Kniha s otlučenými rohy, silně ohmataná. Přebal nese stopy silného používání. Rohy a listy mohou být místy zohýbané. Informační hodnota knihy je však nesnížena.

Poškozená
Kniha poznamenaná velmi hrubým zacházením, vytržené či zcela ztracené listy, rozpadlá vazba, odtržený knižní blok od desek, aj.

3. Odeslaní zásilky a platba:

Po objednání zboží vyčkejte na potvrzení objednávky. Zpracováváme objednávky postupně v pořadí, ve kterém přišly. Může se stát, že některý z vámi vybraných předmětů zakoupil někdo rychlejší. Platbu tedy proveďte až s námi potvrzenou objednávkou. Pokud neobdržíte potvrzenou objednávku do 3 pracovních dní, prosíme, kontaktujte nás.

Je možné, že díky našemu systému zpracování objednávek nebudeme schopni dodat některou z pozdějších objednávek kompletně. V tom případě Vás budeme kontaktovat, budete srozuměni s touto skutečností a s vaším případným souhlasem odešleme nekompletní objednávku (samozřejmě s cenou sníženou o chybějící zboží).

Platby a přeprava:

Česká pošta - Zásilka s dobírkou:
Při odesílání na dobírku účtujeme k celkové ceně za zboží + 150 Kč za poštovné a balné. Na dobírku odesíláme ihned po vyhledání zboží.

Česká pošta - platba předem na bankovní účet:
Při platbě předem přičítáme k celkové ceně za zboží + 80 Kč za poštovné a balné. Platbu proveďte až Vám bude doručen email se schválením Vaší objednávky, ve kterém najdete i variabilní symbol (VS) ke své platbě. Zboží odesíláme ihned po připsání částky na naše bankovní konto. Nebude li do 7 dnů od potvrzení objednávky platba uhrazena, považujeme tuto objednávku za neplatnou a zboží vystavíme opět do prodeje.

Platba předem na účet + Osobní vyzvednutí
Knihovous nemá žádnou kamennou provozovnu, pouze sklad v Chrudimi. V rámci tohoto města jsme ochotni předat knihu osobně. Bohužel, s nástupem EET nemůžeme přijmout hotovost a platba předem na náš účet je nutná. Po připsání vaší platby Vás budeme kontaktovat a domluvíme místo převzetí (platí pro město Chrudim).

Bude li zásilka nadměrná (ať už do velikosti či hmotnosti) - budeme Vás předem informovat o případné změně.
Budete li preferovat jinou formu doručení, zkuste nás kontaktovat, věříme, že se domluvíme na přijatelném řešení.

Po přijetí objednávky s platbou pomocí dobírky, nebo po přijetí patřičné částky za zboží+dopravné na náš účet, předáváme zásilku k doručení dopravci a to nejpozději do tří pracovních dnů.

Naše knihy rozesíláme výhradně po České republice. Do ciziny zasíláme po dohodě s kupujícím prostřednictvím služeb spol. Zásilkovna.

Doporučujeme kupujícímu, aby si převzaté zboží co nejdříve překontroloval!

4. Storno objednávky a reklamace:

Storno objednávky lze učinit do 24 hodit od objednání.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a zboží bez uvedení důvodu vrátit (ne na dobírku) do 30 dnů ve stavu, v jakém bylo expedováno. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Částka (pouze cena za zboží, nikoli dopravné) bude prodávajícím odeslána zpět kupujícímu obratem po doručení vráceného zboží a to způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Jako oznámení o stornu/odstoupení postačí e-mail od kupujícího zaslaný na adresu info@knihovous.cz, kde kupující výslovně uvede informaci o stornování objednávky/odstoupení od smlouvy, své jméno a příjmení, číslo objednávky a případně její cenu. Storno objednávky lze uskutečnit také telefonicky.

Reklamace:

Antikvariát Knihovous je obchod s použitým zbožím, na toto zboží se nevztahuje zákonná záruka 2 roky. Reklamace se nevztahují na:

1.) Opotřebení věci v rámci jejího obvyklého používání.
2.) Vady zboží, o kterých kupující věděl, nebo byly patrné již před samotným nákupem.
3.) Vady zboží, které způsobil sám kupující (například nešetrnou manipulací s balíkem).
4.) Zboží, jenž je díky svým vadám prodávána již s nižší cenou.

Reklamace se vztahují na zásadní skryté vady, jenž nebyly uvedeny v popisu zboží, nebo nebyly kupujícímu ani prodávajícímu předem zjevné. Lhůta pro podání reklamace (elektronicky/telefonicky) je 14 dní od obdržení zásilky kupujícím, později na případné reklamace nebude brán zřetel. Kupující je povinen prokázat nákup a identitu zboží (např. dokladem o koupi).

Akceptovaná reklamace prodejcem bude řešena jedním z následujících možností:

A) Finanční kompenzací, odsouhlasenou jak prodávajícím, tak kupujícím. Odsouhlasenou částku kupující obdrží bankovním převodem, složenkou, nebo dle domluvy.

B) Navrácením koupeného zboží. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození a odesláno (ne na dobírku) na poštovní adresu antikvariátu Knihovous. Náklady na vrácení zboží, stejně jako u odstoupení od smlouvy, nese kupující. Částka (pouze cena za zboží, nikoli dopravné) bude prodávajícím odeslána zpět kupujícímu obratem po doručení vráceného zboží a to způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

5. Nevyzvednutí uložené zásilky

Nedojde li k vyzvednutí uložené zásilky kupujícím do termínu, stanoveným dopravcem (zpravidla ČP) a zakoupené zboží se nám vrátí zpět, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dále jsme oprávněni požadovat náhradu finančních nákladů spojených s odesláním zásilky, a to:

V případě platby předem na účet: 80,- Kč, které si odečteme z předem obdržené platby, zbytek přijatého obnosu bude zaslán zpět na účet kupujícího po obdržení vráceného zboží dopravcem.

V případě platby dobírkou: jsme oprávněni požadovat náhradu škody ve výši 150,-Kč. Neuhradíte li škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požaduje li kupující opětovné zaslání zboží, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, aby kupující tyto náklady uhradil předem.

Veškeré zásilky odesíláme doporučeně a do podacích lístků, je li to možné, přikládáme i kontakty na adresáta (kupujícího), aby jej mohl přepravce před dodáním kontaktovat. Výhodou je i fakt, že takovou zásilku lze sledovat a oznámí li nám přepravce blížící se termín navrácení zásilky, jsme ochotni Vás na tuto skutečnost upozornit pomocí sms i emailem.

6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Antikvariát Knihovous.cz zásadně nerozesílá žádné marketingové emaily či jiné zprávy (newsletter).

7. Závěrečná prohlášení

-V našem antikvariátu zle zakoupit knihy, které nesou symboly organizací potlačující základní lidská práva, podporující násilí proti vybraným rasám či mají odmítavé postavení k rozdílnému náboženství nebo politickému přesvědčení . Popřípadě takové knihy popisují myšlenky či problematiku podobných organizací. Organizace výše popsané v žádném případě nepodporujeme a prodej knih o těchto organizacích pojednávající prodáváme zejména ke studijním, případně ke sběratelským účelům. Děkujeme za pochopení.